Lid worden

Ben je geïnteresseerd in onze vereniging, kom dan gerust eens vrijblijvend langs op een van onze bijeenkomsten. In de agenda staan alle data vermeld.

De contributie bedraagt per jaar €15.00 voor leden en €5.00 voor jeugdleden t/m 16 jaar.

Wat krijg je hiervoor?
* Gedurende het jaar houden we vijf ledenbijeenkomsten waarbij telkens een bepaald thema aan de orde komt. Hierbij is regelmatig een gastspreker aanwezig.
* De bijeenkomsten worden standaard afgesloten met een dierbespreking waarbij ook enkele dieren aanwezig zijn.
* Hokbezoek: op een zaterdagochtend in juni op bezoek bij enkele leden om te kijken hoe de dieren worden gehuisvest.
* Jongdierendag: op de 4de zaterdag van september kun je de jonge dieren laten keuren. Hierbij krijg je ook tips en adviezen van de keurmeesters.
* Tentoonstelling: in het eerste weekend van november houden we onze jaarlijkse tentoonstelling. Dit doen we al vele jaren samen met de konijnenvereniging “Ons Sport Ras” uit Rheden. De laatste jaren wordt de tentoonstelling gehouden bij Diersuper Jumper te Arnhem.
* Enten: eind augustus kun je al je pluimvee tegen een geringe vergoeding laten enten tegen N.C.D. (pseudovogelpest) door onze entcommissie. Het entbewijs is vereist om dieren naar een tentoonstelling in te kunnen zenden.
* Fokadvies en aanschaf van dieren.

Om dieren in te kunnen sturen naar een tentoonstelling moet je lid zijn van een landelijke bond. Dit lidmaatschap (“fokkerskaart”) kost:
– KLN (hoenders, dwerghoenders, konijnen): €15.00 voor leden en €7.50 voor jeugdleden
– NBS (sierduiven) : €10.00 voor leden en €5.00 voor jeugdleden.