Koninklijke erepenning voor 100 jarig jubilieum

Op woensdag 31 maart reikte burgemeester Carol van Eert een Koninklijke Erepenning uit aan het bestuur van de Velpse Pluimvee- en Sierduivenvereniging ‘Het Nuthoen’. De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging.

De ‘Velpse Pluimvee- en Sierduivenvereniging Het Nuthoen’ is opgericht op 31 maart 1921 door notabelen van Velp en Rozendaal om de liefhebberij van het houden van bijzondere kippenrassen te onderhouden en kennis te delen. Het delen van kennis wordt nog steeds  gedaan tijdens vergaderingen (met externe sprekers) en bij nationale en regionale tentoonstellingen. De kippen, duiven, in het verleden zangvogels en soms ook watervogels worden gekeurd door bevoegde keurmeesters uit heel Nederland.

De tentoonstellingen, onder andere in dierenwinkel Jumper in Arnhem, trekken veel bezoekers en zorgen af en toe zelfs voor een nieuw (jeugd-)lid. De afgelopen jaren heeft de vereniging al diverse jubileumtentoonstellingen georganiseerd en is haar ledenbestand gegroeid naar 64. Ook is Het Nuthoen actief op bijeenkomsten zoals Landleven in het Openluchtmuseum in Arnhem en het Schaapscheerdersfeest te Rheden.

Koninklijke Erepenning
Het Nuthoen heeft zich ontwikkeld tot een landelijke bekende én erkende vereniging en ziet de toekenning van de Koninklijke Erepenning als blijk van waardering voor de tomeloze inzet van haar leden om bijzondere Nederlandse sierrassen in stand te houden en de kennis daarover te delen. Dit komt de biodiversiteit ten goede. Het Nuthoen vervult voor haar leden ook een sociale rol.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of  sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50
-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar.

Jubileumfestiviteiten
Vanwege de coronamaatregelen kan de geplande receptie op zaterdag 3 april a.s. helaas niet doorgaan, maar deze wordt ‘zodra het weer kan’ ingehaald.

Ook in de Gelderlander stond een artikel naar aanleiding van het 100jarig bestaan van de vereniging, klik op onderstaande link voor het betreffende artikel:
https://www.gelderlander.nl/rheden/het-nuthoen-in-velp-mag-zich-nu-een-koninklijke-vereniging-noemen~a436291f/